Tävlingsregler (Swe)


VK-Big Game Tävlingsregler
VK-Big Game Tävlingsregler
Tävlingen är öppen för alla fritidsfiskare som fiskar efter lax eller öring i östersjön samt i finska, svenska, norska och danska insjöar mellan 10 februari 2011och 31 december 2011. Sista anmälningsdagen att registrera fångst är lördagen den 31 december 2011 klockan 24.00.

Enbart fisk som fångats genom trolling och med VK-beteshållare får registreras. Förutom dessa två regler så finns det inga andra restrektioner på fiskeutrustning.

Att delta i tävlingen är kostnadsfritt.

Tävlingen har två huvudkategorier, den ena är sötvatten
slax och den andra är havslax. Tävlingen kommer också att ge pris för den största sötvattensöringen och den största
havsöringen.


Tävlingens registreringsformulär måste vara utförligt ifyllt och uppfylla följande regler.

  • Alla uppgifter om fisken som efterfrågas måste fyllas i formuläret.
  • Minst ett digitalt foto (helst två olika foton) skall laddas upp tillsammans med registreringsformuläret. På fotona skall man kunna se fisken och fångstmannen.
  • Fisken måste vägas framför ett vittne. Vittnets kontaktinformation måste också fyllas i registreringsformuläret om man skulle behöva verifiera fångsten.
  • Fisken måste vägas hel och får inte ha öppnats eller vara i bitar vid vägning.
  • Fisken måste vägas på en digital våg av god kvalitet som är pålitlig.
  • Vikten skall anges utan avrundning och vittnet ska bekräfta resultatet.
  • Minsta längd som kan registreras är 61cm utan böjd svans.
  • Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera fiskar som på något sätt inte uppfyller tävlingens regler eller har osannolika proportioner. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt. 
  • Vinnarna i tävlingen är de som fångat den tyngsta laxen och öringen i sina kategorier.

Man har också möjlighet att vinna i superlotteriet. Från tävlingsbidragen kommer det att dras tre vinnare.
Varje lax och öring som fritidsfiskaren registrerar ger honom/henne en chans att vinna i superlotteriet (har man registrerat 10 fiskar har man 10 chanser att vinna).


VK-Big Game följande kategorier och priser:
 
Största havslaxen
VK-Big Game havslaxens pokal och VK produkter för ett värde av €1000.

Största sötvattenslaxen
VK-Big Game sötvattenslaxens pokal och VK produkter för ett värde av €1000.

Största havsöringen
VK-Big Game havsöringens pokal och VK produkter för ett värde av €200.


Största sötvattensöringen
VK-Big Game sötvattensöringens pokal och VK produkter för ett värde av €200.

Superlotter priser
3 x paket VK produkter för ett värde av €300 var.

Anmälningsblanketten till tävlingen och tävlingens uppdateringar finns på:

VK-Products förbehåller sig rätten att i sitt marknadsförande använda information och foton som fritidsfiskarnas försett oss med.