Konkurranseregler (NO)

Konkurranseregler

VK-Big Game Konkurranseregler
Konkurransen er åpen for fiskere som fanger laks eller ørret i Østersjøen og finske, svenske, norske og danske vassdrag mellom 10 februar 2011 og 31. desember 2011.
Siste frist til å registrere en fanget fisk er kl 24.00 31. desember.

Bare fisk som er fanget med trolling/dorge metode og fanget på VK-baitholders kan registreres. Bortsett fra disse er det ingen andre restriksjoner på fiskeutstyr.

Deltakelse i konkurransen er gratis.

Konkurransen har to hovedkategorier som er omgitt av laks og atlantisk laks.Konkurransen vil også tildele en spesiell pris for både den største ferskvann ørret og sjøørret.


Påmeldingsskjemaet må være fullstendig utfylt og i samsvar med følgende regler:
Fiskens detaljer skal gis på påmeldingsskjemaet der dette kreves.
Minst ett digital bilde (helst to forskjellige bilder) av fisken og fiskeren som tok fisken ble fanget på skal leveres.Fisken skal veies foran et vitne og vitnets kontaktdetaljer må leveres på påmeldingsskjemaet, slik at fangsten kan verifiseres i nødvendig form ihht reglene.
Fisken skal veies som hel fisk og kan ikke sløyes ved veiing.
Fisken skal veies med pålitelig og høykvalitets digital vekt.
Vekten skal gis uten avrunding av vekt og vitner skal bekrefte resultatet.
Minimum lengde på en fisk som kan registreres er 61cm uten sammenklemt hale
Juryen forbeholder seg retten til å diskvalifisere fisk hvis den ikke tilfredstiller konkurransen reglene, eller på annen måte har plausibel proporsjon. Juryens avgjørelser er endelige.
Vinnerne av konkurransen er den største laks og ørret i kategoriene.

Det er også tre store lotteriet premier. Tre vinnere vil bli trukket fra alle deltagere.Hver eneste laks eller ørret lenger den fiskeglade registrerer i konkurransen vil gi en mulighet til å vinne et av de store lotteriet premier (Eksempel: Hvis du registrerer 10 fisk, har du 10 muligheter til å vinne).

VK-Big Game kategorier og priser er som følger:

Største Atlantisk laks
VK-Big Game atlantisk laks Trophy og VK produkter til en verdi av € 1000.

Største Ferskvanns Laks (lukkede innsjøer)
VK-Big Game Laks Trophy og VK produkter til en verdi av € 1000.

Største Sjø ørret
VK-Big Game Sjø ørret Trophy og VK produkter til en verdi av € 200.


Ferskvanns ørret
VK-Big Game Ferskvanns Ørret Trophy og VK produkter til en verdi av € 200.

Grand Lottery Premier
3 x pakker av VK produkter til en verdi på € 300. hver.

Konkurransen påmeldingsskjema samt konkurransen oppdateringer finner du på
http://www.vk-biggame.blogspot.com/ og www.vk-products.fi nettside.

VK-Produkter forbeholder seg alle rettigheter til å bruke informasjon og bilder levert av konkurransens sportsfiskere i sin markedsføring